• Монгол
  • English
Home  
Sunday, 30 August 2015
Newsflash
КОНСУЛЫН ХОЛБОГДОЛТОЙ 115 АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

       Консулын алба гадаад оронд зорчиход тухайн орны хууль тогтоомж, зан заншлыг урьдчилан мэдүүлэх, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор консулын холбогдолтой асуудлаар манай иргэдээс бидэнд байнга тавьдаг, лавладаг асуултад хариулт болгон энэхүү 115 багц мэдээллийг уншигч Танаа толилуулж байна. Бидний бэлдсэн энэхүү мэдээлэл таны мэдлэгийн санд бага ч гэсэн нэмэр болох болов уу хэмээн итгэж байна.

 

Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 )
Read more...
 
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЗОРЧИХ ТУХАЙ

МОНГОЛЫН ИРГЭД ХИЛИЙН ЧАНАДАД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЗОРЧИХ ТУХАЙ ЛАВЛАХ

Last Updated ( Friday, 13 April 2012 )
Read more...
 
ВИЗНИЙ НӨХЦӨЛ

МОНГОЛЫН ИРГЭД ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧИХ ВИЗИЙН НӨХЦӨЛ

Last Updated ( Wednesday, 13 June 2012 )
Read more...
 
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 320 дугаар тогтоолоор дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журмыг шинэчлэн баталлаа.
Last Updated ( Wednesday, 02 October 2013 )
Read more...
 
ХАМТАРСАН ТУШААЛ

НОТАРИАТЧИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ

ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД, МОНГОЛЫН  НОТАРИАТЧДЫН ТАНХИМЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2007 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр №20/25Улаанбаатар хот

Нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагааг сайжруулах тухай

Last Updated ( Thursday, 06 December 2007 )
Read more...
 
ИТГЭМЖЛЭЛ

ХИЛИЙН ЧАНАДАДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн  үл хөдлөх хөрөнгө, орон сууц, үйлдвэр үйлчилгээний барилга, мөнгөн хадгаламжийг захиран зарцуулах, төлбөр гүйцэтгэх болон тэтгэвэр авч байх, бусад үйлдэл хийх бүрэн эрх олгох тухай итгэмжлэлийг хилийн чанадад буй иргэд холбогдох Монгол Улсын дипломат, консулын төлөөлөгчийн газарт хандан хийлгэнэ. Ийм итгэмжлэлийг эх хувиар хүлээн авч хэрэглэх журамтай.

Last Updated ( Monday, 19 March 2012 )
Read more...
 
БАРИМТ БИЧИГ БАТАЛГААЖУУЛАХ
АЛБАНЫ БАРИМТ БИЧИГТ КОНСУЛЫН  БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙХ

Монгол Улсын Нотариатын тухай хуулийн дагуу баталгаажуулагдсан албаны баримт бичиг, тэдгээрийн албан ёсны орчуулгыг  гадаад улсад хэрэглэх тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчим, зан заншлыг баримтлан Гадаад харилцааны яамны Консулын газар баталгаажуулалт хийнэ.
Last Updated ( Monday, 19 March 2012 )
Read more...
 
ЖУРАМ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

Төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд өөрчлөлт орсон, албан паспорт олгох цар хүрээ өргөжсөн тул 1997 оны 109 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын үндэсний гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ыг шинэчилж,  паспортыг олон улсын стандартад нийцүүлэв.

Last Updated ( Thursday, 06 December 2007 )
Read more...
 
ТУШААЛ

САНГИЙН САЙД, ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2006 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр                       Дугаар 455/72/205

Сангийн сайд, Гадаад хэргийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2006 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 455/72/205 тоот тушаал.

Үндэсний гадаад паспорт болон түүнтэй адилтгах баримт бичгийн үнийг шинэчлэн батлах тухай

Хамтарсан тушаалыг татаж үзэх

Үндэсний гадаад паспорт болон түүнтэй адилтгах баримт бичгийн үнэ

Дипломат, албан паспорт болон буцах үнэмлэхний үнэ

 

Last Updated ( Thursday, 06 December 2007 )
Read more...
 
ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧИЙГ УРИХ

Гадаад иргэнийг хуульд заасан үндэслэлээр урих, урилгыг хянан шийдвэрлэх, виз олгох үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлэл:

Гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22.1 дэх хэсэгт зааснаар Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр 30 хүртэл хугацаагаар зорчих гадаадын иргэнийг зорчигч гэнэ. 

Жич: Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр визгүй зорчихоор тохиролцсон орнуудын иргэдийн хувьд урилга шаардлагагүй.  

Нэг. Албан хэргээр Монголд зорчих гадаад иргэнийг урихад дараах  бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.  Үүнд:


Last Updated ( Thursday, 30 April 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 10 of 11